وکیل خانواده کیست

خانواده به عنوان زیربنای جوامع همواره منشا تمدن و فرهنگ ها بوده است. حمایت و هدایت خانواده موجب اصلاح و تعالی و رشو جوامع خواهد بود. توسعه نهادهای مدنب من جمله نهاد وکالت و هدایت به سمت خانواده، قطعا نقش برجسته ای در حمایت و هدایت اعضای تشکیل دهنده آن ایفا میکند.

وکیل خانواده باعث افزایش آگاهیهای حقوقی زوجین و فرزندان در زمینه های گوناگون من جمله تکالیف و حقوق متقابل، احکام زناشویی و تنظیم روابط خانواده می شود.
علاوه بر آگاهیها که نیازهای بنیادین اعضای خانوداه است، وکیل خانواده در تنظیم روابط حقوقی افراد در سطح اجتماع به طور موثری نقش خواهد داشت و در نهایت به تلطیف روابط حقوقی و استحکام خانواده کمک کرده و مانع آسیب و بحرانهای اجتماعی و ارتکاب جرم خواهد گردید. وکلای خانواده قطعا در پیشگیری از وقوع واکنشهای غلط ناشی از عدم گاهی نسبت به قوانین و حقوق متقابل اشخاص تاثیرگذار بوده و با توسعه آگاهی و ایجاد روحیه قانون گرایی موجب کاهش مراجعه به دادگستری میگردند.

با حضور وکیل خانواده، اعضای خانواده هنگام تصمیم گیری در مسائل حقوقی از مشورت وی بهرهمند گردیده و با اطلاع و اطمینان، در این مسیر گام بر میدارند، در زمان حدوث اختلاف به دلیل دسترسی به کیل خانواده، درگیری های ناشی از جهل به قانون و رفتارهای خشونت آمیز به حداقل رسیده و اختلافات از مجاری صحیح و قانونی حل و فصل خواهد شد.
بنابراین علاوه بر رشد اگاهی افراد نسبت به مسائل حقوقی، فرهنگ استفاده از وکیل خانواده و رفتارهای شایسته و در خور محاکم دادگستری توسعه مییابد که البته بهرهگیری از ظرفیتهای رسانه و آموزش مدارس در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود. به علاوه ایجاد رشته تخصصی وکیل خانواده در دانشگاهها و دورههای آموزشی با عنوان وکیل خانواده برای وکلا از اقدامات مناسب زیربنایی در تربیت وکیل متخصص میباشد.
اخیرا طرحی با عنوان وکیل خانواده که مبتنی بر ماده ۲۱۲ برنامه پنجم توسعه است برای تصویب در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است. به گفته بهمن کشاورز طبق این طرح یک خانواده میتواند طی قراردادی عمومی با یک وکیل در ارتباط باشد و در همه امور حقوقی خود از مشورت او بهرهمند گردند. به نظر میرسد این طرح با عملی کردن اهداف فوق الذکر بتواند در پیشگیری از جرم مشکلات حقوقی و کاهش تورم پرونده های قضایی نقش مهمی را در رشد و تعالی اجتماع ایفا کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *